Otīlija Stvote - Strazde, [193-],
Strazdes pagasts
Rozālija Traumane, [193-],
Strazdes pagasts
Siena vākšana ar zirga grābekli, [193-],
Strazdes pagasts
Strazde. Svinīgs pasākums, [197-],
Strazdes pagasts
Strazde. Svinīgs pasākums, [197-],
Strazdes pagasts
Strazde. Lauku darbi, [197-],
Strazdes pagasts
Strazde. Atpūta siena pļavā, [197-],
Strazdes pagasts
Strazde. Biešu novākšana, [197-],
Strazdes pagasts
Strazde. Kāzas, [193-],
Strazdes pagasts
Neatpazīta sieviete, [197-],
Strazdes pagasts
Strazde. Neatpazītu cilvēku grupa, [193-],
Strazdes pagasts
Strazde. Neatpazītas sievietes, [19--],
Strazdes pagasts
Strazde. Siena grābējas, [197-],
Strazdes pagasts
Strazde. Neatpazītu cilvēku grupa, [196-?],
Strazdes pagasts
Strazde. Svinības, [193-?],
Strazdes pagasts
Strazde. Svinības, [197-?],
Strazdes pagasts