Jānis Bendiks, [192-],
Strenču pilsēta
Jānis Bendiks, [193-],
Strenču pilsēta
Kristīne un Jānis Bendiki, [19--],
Strenču pilsēta
Kristīne Bendika dzimusi Pinkule, [192-],
Strenču novads
Kristīne Bendika dzimusi Pinkule, [19--],
Valkas pilsēta
Bendiku ģimene, [193-],
Strenču pilsēta
Ērikas Bendikas iesvētības, [194-],
Strenču pilsēta
Ērikas Bendikas iesvētības, [194-],
Strenču pilsēta
Ērika Bendika, [194-],
Strenču pilsēta
Voldemārs Klāviņš, 1942-12-31,
Rīga
Voldemārs Klāviņš un Ērika Bendika, [194-],
Strenču pilsēta
Voldemārs Klāviņš un Ērika Bendika, 1943-06-15,
Strenču pilsēta
Hermanis Bendiks, [192-],
Strenču pilsēta