Elzas Marijas un Skaidrītes Brakšu iesvētības, 1936-06-28,
Vecpiebalgas pagasts
Elzas Marijas un Skaidrītes Brakšu iesvētības, 1936-06-28,
Vecpiebalgas pagasts
Mājturības kursi, [193-],
Jaunpiebalgas pagasts
Veļķu pamatskolas skolēni un skolotāji , [19--],
Vecpiebalgas pagasts
Grupas portrets, 1931-11-18
Grupas portrets, [193-],
Dzērbenes pagasts
Grupas portrets , 1931-05-12,
Cēsu pilsēta
Grupas portrets , 1931-05-12,
Cēsu pilsēta