Bērzaunes ainava, [193-],
Bērzaunes pagasts
Ogre pie Lubejas, [193-],
Liezēres pagasts
Skats no Ormaņkalna , [193-],
Saukas pagasts