Abava pie Kandavas, 1935,
Kandavas pagasts
Kandavas pilskalns, [193-],
Kandavas pilsēta