Blīdenes baznīca, [190-],
Blīdenes pagasts
Zaļenieku mācītājmuiža, 1928,
Zaļenieku pagasts
Kroņu-Auce, [192-],
Tērvetes pagasts
Latvijas armijas karavīrs, [192-],
Jelgava
Lizete Bridags, 1923,
Jelgava
Jēkabs Bridags, [193-],
Jelgava