Rīgas Doma baznīca, [193-],
Rīga
Rīga naktī, [193-],
Rīga
Vecrīga, [193-],
Rīga
Vecrīga. Pontontilts, [193-],
Rīga
Dzērbenes luterāņu baznīca, [193-?],
Dzērbenes pagasts
Gauja Līgatnes apkārtnē, [193-],
Līgatnes novads
Dzērbene. Pilskalns, [193-],
Dzērbenes pagasts
Rīgas pils, [192-],
Rīga