Zīmējums (atmiņai veltīts zīmējums), 1945-12-16,
Blomes pagasts