Ventas rumba. Kuldīga, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Ventas rumba. Kuldīga, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Ventas rumba, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Ventas rumba. Grozi lašu ķeršanai, [192-],
Kuldīgas pilsēta
Zvejnieku tači Daugavā, [195-],
Pļaviņu pilsēta
Ventspils. Loču tornis, [19--],
Ventspils
Ventspils jūrmala, [19--],
Ventspils
Ventspils. Zvejas osta, [19--],
Ventspils
Ventspils. Ziemas osta, [19--],
Ventspils
Ventspils. Zvejas osta, [19--],
Ventspils
Jūrmala. Ziemas zveja, [193-?],
Jūrmala
Ventspils. Zvejnieku osta, [193-?],
Ventspils