Tukums. SSS komanda uz ezera, [193-],
Tukuma pilsēta
Tukuma pilsētas skolnieki uz ezera, [190-],
Tukuma pilsēta
Asūne. Jāzeps Eisaks uz Jolzas ezera, [193-],
Asūnes pagasts