Vijciema Celīši un pilskalns, [192-],
Vijciema pagasts
Vijciems, [192-],
Vijciema pagasts
Vijciems, [192-],
Vijciema pagasts
Vijciema muižas komplekss, [192-],
Vijciema pagasts
Vijciema Celīši un pilskalns, [192-],
Vijciema pagasts
Vijciems, [192-],
Vijciema pagasts
Vijciems, [192-],
Vijciema pagasts
Aspazijas "Vaidelote" Vijciemā, 1930-06-24,
Vijciema pagasts
Aspazijas "Vaidelote" Vijciemā, 1930-06-24,
Vijciema pagasts
Lopu apskate Vijciemā, [193-],
Vijciema pagasts
Slaucējas Vijciemā, 1926-09-12,
Vijciema pagasts
Vijciema skola, [193-],
Vijciema pagasts
Vijciema pagasta muzikanti, [1920],
Vijciema pagasts
Vijciema Ielīcas, [199-?],
Vijciema pagasts
Vijciems. Lokomobīles, 1935,
Vijciema pagasts
Vijciems. Iesvētības, 1935-05-26,
Vijciema pagasts
Lokomobīle un kuļmašīna, [1935?],
Vijciema pagasts