Lutriņi. Lenči, [193-?],
Lutriņu pagasts
Jauna sieviete baro sivēnus, [192-?],
Strenču novads
Skats pie Tārgales muižas, [1926],
Tārgales pagasts
Lauku kūts. Sivēnu barošana, [193-],
Strenču novads