Gaujas tilts pie Strenčiem, [192-?],
Strenču novads
Gauja pie Strenčiem, [192-?],
Strenču novads
Gauja. Ledus iešana, [192-?],
Strenču novads
Gauja pie Strenčiem, [192-?],
Strenču novads
Ledus iešana Gaujā pie Strenču tilta, [1922],
Strenču pilsēta
Ledus iešana Gaujā, [192-?],
Strenču novads
Ledus iešana Gaujā, [192-?],
Strenču novads
Meža darbos, [192-?],
Strenču novads
Centrālā viesnīca Strenčos, [192-?],
Strenču pilsēta
Centrālā viesnīca Strenčos, [192-?],
Strenču pilsēta
Strenči. Virtuve dzīvojamā mājā, [192-?],
Strenču pilsēta
Aptieka Strenčos, [192-?],
Strenču pilsēta
Aptieka Strenčos, [192-?],
Strenču pilsēta
Gauja plūdos, [192-?],
Strenču novads
Kulšanas talka, [193-?],
Strenču novads
Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca, [192-?],
Strenču pilsēta
Strenču dzelzceļa stacija, [192-?],
Strenču pilsēta