Mazsalaca. Klēts Baznīcas iela 3, 2017-09-24,
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Saimniecības koka ēka Dārza ielā 1, 2017-09-23,
Mazsalacas pilsēta
Pūre. Malkas sagatavošana ziemai, [193-],
Pūres pagasts
Rīgas osta, [19--?],
Rīga
Rīga. Daugavmalas tirgus, [192-?],
Rīga
Rīga. Daugavmala, 1936-1937,
Rīga
Tvaika dampis, [194-],
Jaunannas pagasts
Rīgas piena kombināts, [192-],
Rīga
Jānis Zalaks malkascirtēja tēlā, 1924-03-24,
Tukuma novads
Tukums, [193-],
Tukuma pilsēta
Malkas vedēji, [193-]
Ķurmrags. "Ozolnieki", 1973,
Liepupes pagasts
Mājas "Ražas" pie ceļa uz Bērsteli, [195-?],
Svitenes pagasts