Limbaži. Bijusī Rēveles iela, [192-],
Limbažu pilsēta
Limbaži. Lauvas nams Jūras ielā, [193-],
Limbažu pilsēta
Limbaži. Nama fasāde Cēsu ielā, [192-],
Limbažu pilsēta
Limbaži. Lauvu aptieka Jūras ielā, 1930,
Limbažu pilsēta
Limbaži. Nams Ģildes ielā 4, [192-],
Limbažu pilsēta
Vecsalienas muiža. Fasādes rizalīts, 1985,
Vecsalienas pagasts
Limbaži. Jūras ielas namu elementi, [200-],
Limbažu pilsēta
Limbaži. Jūras ielas namu elementi, [200-],
Limbažu pilsēta
Limbaži. Jūras ielas namu elementi, [200-],
Limbažu pilsēta
Cesvaines pils, 2010,
Cesvaines pilsēta
Nams Cēsīs Lielā Līvu ielā 9, 1977,
Cēsu pilsēta
Nams Cēsīs Lielā Līvu ielā 9, 1977,
Cēsu pilsēta