Mazstraupes pareizticīgo baznīca, 1923-1924,
Straupes pagasts
Balvu pareizticīgo baznīca, 2010,
Balvu pilsēta
Daugavpils. Skats uz pilsētu, [193-?],
Daugavpils
Daugavpils. Skats uz pilsētu, [193-?],
Daugavpils
Vaitisķu vecticībnieku lūgšanu nams, 1927,
Skrudalienas pagasts