Salacas mežs, [195-],
Mazsalacas novads
Salacas mežs, [195-],
Mazsalacas novads
Riņņu kalniņš pie Burtnieku ezera, [195-?],
Burtnieku pagasts
Riņņu kalns pie Salacas iztekas, 1958,
Burtnieku pagasts
Vecāķu jūrmala, [193-],
Rīga
Biķeru baznīca, [198-],
Rīga
Malnavas novada vanadzes, 1937-04,
Malnavas pagasts
Lielupe, [193-]
Strenču apkārtnes ainava, 1927-03,
Strenču novads
Jūrmala. Pasts-automāts, 1973-12-04,
Jūrmala