6. Aizputes aizsargu pulks, 1924-03-16,
Aizputes pilsēta
Liepājas jūrskolas audzēkņi, 1933-11-17,
Liepāja
Parādes gājiens Liepājā, 1936-05,
Liepāja
Parādes gājiens Liepājā, 1936-05,
Liepāja