Pildas pagasts. Bēres, 1968,
Pildas pagasts
Vācu armijas karavīri Latgalē, 1918,
Pildas pagasts
Vācu armijas karavīri Latgalē, 1918,
Pildas pagasts
Vācu armijas karavīri Latgalē, 1918,
Pildas pagasts
Vācu armijas karavīri Latgalē, 1918,
Pildas pagasts
Vācu armijas karavīri Latgalē, 1918,
Pildas pagasts
Zelta Kāzas, 1964,
Pildas pagasts