Karavīri, [193-?]
Herberts Liepiņš, [194-],
Ventspils
Latgales artilērijas pulka seržants Gusts, 1940-04-01,
Gulbenes pilsēta
Neatpazītu karavīru portrets, [19--],
Cēsu pilsēta