Viesīte. "Lejasstauģu" klēts, [193-?],
Viesītes novads
Ēveles muižas klēts, [192-?],
Ēveles pagasts
Strenči. Izstādes vārti, 1937,
Strenču pilsēta
Vīrieši pie automašīnām, [193-?],
Strenču novads