Lokstenes pilskalns, [193-],
Ilūkstes pilsēta
Alūksne. Tempļa kalns, [193-],
Alūksnes pilsēta
Kandavas pilskalns, [193-],
Kandavas pilsēta
Bauskas pilskalns, [190-],
Bauskas pilsēta
Sabile. Skats no pilskalna, [193-],
Sabiles pilsēta