Centrālā viesnīca Strenčos, [194-],
Strenču pilsēta
Strenči. Eglīšu stādīšana, [192-?],
Strenču novads
Valmiera. Koku stādīšana pie pienotavas, [192-],
Valmieras pagasts
Strenču novads. Kulšanas talka , [192-?],
Strenču novads
Strenči. Koku stādīšanas talka, [192-?],
Strenču novads
Strenči. Koku stādīšanas talka, [192-?],
Strenču novads
Strenči. Koku stādīšanas talka, [192-?],
Strenču novads
Strenči. Koku stādīšanas talka, [192-?],
Strenču pilsēta
Meža dienas Liepājā, [193-?],
Liepāja
Spodrības dienas Tirzas pagastā, 1924,
Tirzas pagasts
Talsi. Meža dienas, [193-],
Talsu pilsēta
Talsi. Meža dienas, [193-],
Talsu pilsēta