Iecavas vidusskolas 11. klase, 1960,
Iecavas novads
Iecavas vidusskolas 11. klase, 1960,
Iecavas novads
Iecavas vidusskolas absolventes, 1960,
Iecavas novads
Iecava. Svinīgais gājiens, [195-],
Iecavas novads
Žetonu vakars Iecavas vidusskolā, [195-],
Iecavas novads