Rīga. Pilsētas kanāls , [19--?],
Rīga
Remtes muižas parks, 2010,
Remtes pagasts
Remtes muižas parks, 2010,
Remtes pagasts
Liepāja. Pilsētas tilts, [193-],
Liepāja
Liepāja. Osta, [192-],
Liepāja