Nereta. Iesvētības, 1943,
Neretas pagasts
Nereta. Iesvētības, 1943,
Neretas pagasts
Nereta. Iesvētības, 1943,
Neretas pagasts
Iesvētības Neretas baznīcā, 1943,
Neretas pagasts
Nereta. Iesvētības, 1943,
Neretas pagasts
Nereta. Iesvētības, 1943,
Neretas pagasts
Neretas luterāņu baznīca, 1979,
Neretas pagasts