Riņģu brāļu draudzes nams, 2010,
Blomes pagasts
Riņģu brāļu draudzes nams, 2010,
Blomes pagasts
Riņģu brāļu draudzes nams, 2010,
Blomes pagasts