Līgatne. Lustūzis, [192-?],
Līgatnes pilsēta
Mākoņkalns, 1936,
Mākoņkalna pagasts
Pļaviņas. Slēpojot Pļaviņu kalnos, 1934,
Pļaviņu pilsēta
Sabile. Pilsētas skats, [191-?],
Sabiles pilsēta
Sabiles Vīna kalns, [192-?],
Sabiles pilsēta
Baldone. Morisona kalns, [193-],
Baldones pagasts
Baldone. Morisona kalns, [193-],
Baldones pagasts
Baldone. Morisona kalns, [192-],
Baldones pagasts
Baldone. Riekstakalns, [193-],
Baldones pagasts
Skaņaiskalns, [193-?],
Skaņkalnes pagasts
Veclaicenes pagasta „Leģenes”, 1941,
Veclaicenes pagasts
Ilgāja ezers, [196-],
Veclaicenes pagasts
Skatu tornis Dēliņkalnā, 1948,
Veclaicenes pagasts