Jaunsvirlaukas pagasts. Kāzas, [196-],
Jaunsvirlaukas pagasts
Lonijas un Arvīda Paegļu kāzas, 1939-05-28,
Kokneses pagasts
Laulību ceremonija Zemītes tautas namā, 1978-08-22,
Zemītes pagasts