Kopbilde pie upes, [19--],
Ventspils novads
Kopbilde pie Gūtmaņa alas, 1927,
Siguldas pilsēta
Kristības, 1928,
Rīga
Emīlija un Reinis Pormaļi, 1910-1915,
Rīga
Reinis Pormalis, 1914-11-09
Valmiera. 1991, 1991,
Valmiera
Valmiera. 1988. gada 22. oktobris, 1988-10-22,
Valmiera