Neatpazītas sievietes portrets, [19--],
Siguldas pilsēta
Rīga. Ķeizardārzs, [19--?],
Rīga
Neatpazīta pāra portrets laulību dienā, [193-?],
Cesvaines pilsēta