Dīķu rakšana Pūres DIS, [193-],
Pūres pagasts
Lauku darbi, [193-?],
Ludzas novads
Lauku darbi, [193-],
Ludzas novads
Neatpazītu sieviešu grupa, [193-],
Ludzas novads
Strazde. Lauku darbi, [197-],
Strazdes pagasts
Strazde. Biešu novākšana, [197-],
Strazdes pagasts
Kartupeļu pārlasīšana, [19--],
Ogresgala pagasts
Cukurbiešu lauks, 1954,
Ogresgala pagasts