Snēpeles luterāņu baznīca, 1938,
Snēpeles pagasts
Snēpeles luterāņu baznīca. Altāris, [192-],
Snēpeles pagasts
Snēpeles luterāņu baznīca, 1981,
Snēpeles pagasts
Snēpeles luterāņu baznīca, 1982,
Snēpeles pagasts