Rendas luterāņu baznīca, 1926-1927,
Rendas pagasts
Rendas luterāņu baznīca, 1979,
Rendas pagasts