Jumurdas ezers, 1900,
Jumurdas pagasts
Jaunlaicenes muižas ezers, 2010,
Jaunlaicenes pagasts
Ungura ezers , 1930,
Raiskuma pagasts
Ungura ezers, [193-],
Raiskuma pagasts
"Gribžas" pie Cēsīm, 1927-1928,
Raiskuma pagasts
Bagarmašīnas Lubāna ezerā, [19--?],
Madonas novads
Madona. Peldvieta, [193-?],
Madonas pilsēta
Talsi, [193-],
Talsu pilsēta
Ineša ezers, [192-],
Inešu pagasts
Ineša ezers, [192-],
Inešu pagasts
Ineša ezers, [192-],
Inešu pagasts
Ineša ezers, [192-],
Inešu pagasts
Ineša ezers, [192-],
Inešu pagasts
Ineša ezers, [192-],
Inešu pagasts
Ineša ezers, [192-],
Inešu pagasts
Ineša ezers, [192-],
Inešu pagasts
Ineša ezers, [192-],
Inešu pagasts