Kurzeme. Dziesmu svētki, [19--],
Liepāja
Vircava. Barstes piegrieztne, 1930,
Vircavas pagasts
Vircava. Goda barstes piegrieztne, 1930,
Vircavas pagasts
Vircava. Vaiņaga raksta zīmējums, 1930,
Vircavas pagasts