Zelta Kāzas, 1964,
Pildas pagasts
Neatpazīts vīrietis pie klets, [19--],
Kārsavas novads
Jāņu diena, [193-?],
Valmieras pagasts
Kristības, [19--],
Alojas pagasts
Krišjāņa Eglītes bēres, [19--],
Alojas pagasts
Bēres Alojā, [19--],
Alojas pagasts
Jāņa Eglītes bēres, 1949-11-14,
Alojas pagasts
Neatpazītu cilvēku salonfotogrāfija, [192-?],
Cēsu pilsēta
Blaubardu ģimenes portrets, [192-],
Pāvilostas pilsēta
Svitenes pagasts, Liepara muižā, [193-?],
Svitenes pagasts
Svitene. "Tauriņu" māju saime, [190-?],
Svitenes pagasts