Puzes luterāņu baznīca, 2010,
Puzes pagasts
Puzes luterāņu baznīca, 2010,
Puzes pagasts
Rendas mācītājmuiža, 2010,
Rendas pagasts
Puzenieku vecā skola , 2010,
Puzes pagasts
Puzenieku vecā skola , 2010,
Puzes pagasts
Puzes luterāņu baznīca, 1980,
Puzes pagasts
Puzes luterāņu baznīca, 1980,
Puzes pagasts
Puzes pagasts. Ameles skola, [194-],
Puzes pagasts
Puzes kapi, [1979?],
Puzes pagasts