Iecava. Arnolds un Vera Lejnieki, 1940,
Iecavas novads
Neatpazītas sievietes portrets, 1928-09-14,
Ventspils
Roberts Pēteris Purviņš, [193-],
Ventspils novads
Anna Prauliņa dz. Millere un Paulis Prauliņš, 1936-08-22,
Mazsalacas pilsēta
Neatpazītas sievietes salonportrets, [192-],
Cēsu pilsēta
Neatpazītas sievietes portrets, [192-],
Cēsu pilsēta
Profesors Edgars Lejnieks, 1937-12-05,
Rīga