Jānis Voldemārs Šīrants, 1919-1920,
Ropažu novads
Nezināma jauniete, 1930-1940,
Ropažu novads
Jānis Voldemārs Šīrants, 1923-1924,
Rīga
Elmārs Šīrants , [1931?],
Ropažu novads
Georgs Puriņš, 1920-1930,
Ropažu novads
Krāslava pie Daugavas, 1937,
Krāslavas pilsēta
Jauni vīri, [1920?],
Jelgava
Neatpazīta jauna sieviete no Aizputes, [193-?],
Aizputes pilsēta
Brālis un māsa no Tukuma, [191-?],
Tukuma pilsēta