"Šipku" mājas Sērmūkšu pagastā, 1943,
Taurenes pagasts
"Šipku" mājas Sērmūkšu pagastā, 1943,
Taurenes pagasts
Meitenes Vecpiebalgā, 1926,
Vecpiebalgas pagasts
Dauguļu aptieka, 1932,
Dikļu pagasts
Taurenes pagasts. Dzīvojamā ēka, 1928,
Taurenes pagasts
"Siliņu" mājas Sātiņu pagastā, 1945,
Novadnieku pagasts
Striķi. Sievietes, 1922,
Zvārdes pagasts
Striķi. Lauku sieviete, [192-],
Zvārdes pagasts
Ilgdzīvotājs Fricis Irbe, 1927-1928,
Zvārdes pagasts
Jūras krasts pie Liepupes , 1939,
Liepupes pagasts
Vecpiebalga. Lauku mājas, [192-],
Vecpiebalgas pagasts
Aicinām atsaukties ikvienu, kura privātajā kolekcijā atrodamas Pērses upes un Daugavas ielejas fotogrāfijas un atklātnes no 20. gadsimta 20.–30. gadiem. Uzzini vairāk