Iesvētības Aizputes luterāņu baznīcā, [194-],
Aizputes pilsēta