Aumeisteru skolā, [193-?],
Grundzāles pagasts
R. S. I. IIr klase, [193-?],
Rīga
Skolēni ar skolotājiem mežmalā, [192-?],
Mazsalacas novads
Madonas 1. vidusskola, [192-],
Madonas pilsēta