Dzīvē vienmēr ir vieta varoņdarbiem, [196-?],
Strenču pilsēta
Skolēni ar skolotāju, [193-?],
Strenču pilsēta
Iespējams, talka Daugavpilī, [193-],
Daugavpils
Skolēni pie Ārciema pamatskolas, 1939,
Pāles pagasts
Skolēni pie Ārciema pamatskolas, 1953-1954,
Pāles pagasts
Spārnes I. pakāpes pamatskola, [1930?],
Ģibuļu pagasts
Nīkrāces skolas skolnieki, [193-],
Nīkrāces pagasts
Nezināmas skolas ēka ziemā, [19--],
Tirzas pagasts
Skolēni un skolotāji, [19--],
Tirzas pagasts
Nīkrāces skolas skolnieki un skolotājs, [192-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skolas skolnieki un skolotāji, [192-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skolas skolnieki un skolotāji, [193-],
Nīkrāces pagasts