Gulbenes luterāņu baznīca. Altāris, [193-],
Gulbenes pilsēta
Talsu katoļu baznīca. Altāris, 2010,
Talsu pilsēta
Talsu katoļu baznīca. Altāris, 2010,
Talsu pilsēta
Alūksnes luterāņu baznīca. Altāris, 2010,
Alūksnes pilsēta
Annenieku luterāņu baznīca. Altāris, 2010,
Annenieku pagasts
Apekalna luterāņu baznīca. Altāris, 2010,
Jaunlaicenes pagasts
Priekules luterāņu baznīca. Iekšskats, [193-],
Priekules pilsēta
Cēsu katoļu baznīca. Altāris, 2010,
Cēsu pilsēta