Sabile. Fon Brinkenu dzimtas kapliča, [193-?],
Sabiles pilsēta
Gaujiena. Fon Vulfu dzimtas kapenes, 1936,
Gaujienas pagasts
Gaujiena. Fon Vulfu dzimtas kapenes, 1936,
Gaujienas pagasts
Kazdangas muižas kapenes, 1985,
Kazdangas pagasts