Ceļinieku kantoris Balvos, [1936],
Balvu pilsēta
Krustpils, [193-],
Jēkabpils