Naudītes pagasts. Apguldes arodskola, [197-],
Naudītes pagasts
Apes lauksaimniecības skola, [197-],
Apes pilsēta
Lamiņu mazpulks, [193-],
Pūres pagasts
Indriķis Kalcenavs, 1906,
Rīga
Neatpazīta jauna vīrieša portrets, [193-?],
Aizputes pilsēta
Rolands Feldmanis, 1939,
Liepāja
Neatpazīta jauna vīrieša portrets, [193-?],
Rankas pagasts
Lidija Ozoliņa, 1922,
Rīga
Pilngadības svētki, [195-?],
Svitenes pagasts
Pilngadības svētki, [195-?],
Svitenes pagasts
Svitenes pagasts. Pie mājām "Jaunzemji", [198-?],
Svitenes pagasts
Grupas portrets, [192-]