Piņķu Sv. Annas luterāņu baznīca, [193-],
Babītes pagasts