Baumaņu Kārlis studiju gados, 1862,
Limbažu pilsēta